Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Hva er E. coli? Hvordan blir vi syke av bakterien? Kan vi utrydde den? Her finner du det meste om bakterien som både er en velsignelse for kroppen vår og en trussel mot matsikkerheten.
Bakgrunn:Trikiner (Trichinella) er parasitter (små rundormer) som forårsaker sykdommen trikinose.
Bakgrunn:

Musepest (Nephropathia epidemica) smitter, som navnet indikerer, fra viltlevende smågnagere.

Bakgrunn:Encellede parasitter i slekten Cryptosporidium kan gi diaré hos dyr og mennesker.
Bakgrunn:Rabies er en meget fryktet virussjukdom hos dyr og mennesker. Sjukdommen har ikke vært påvist hos dyr i Fastlands-Norge, men finnes på Svalbard.