Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Obduksjonen har stadfesta at ulven som blei avliva i Enebakk i januar, hadde skabb. Han var alvorleg angripen av sjukdommen og 40–50 prosent av kroppsoverflata mangla pels.

Hva er E. coli? Hvordan blir vi syke av bakterien? Kan vi utrydde den? Her finner du det meste om bakterien som både er en velsignelse for kroppen vår og en trussel mot matsikkerheten.
Bakgrunn:Rabies er en meget fryktet virussjukdom hos dyr og mennesker. Sjukdommen har ikke vært påvist hos dyr i Fastlands-Norge, men finnes på Svalbard.
Bakgrunn:

Musepest (Nephropathia epidemica) smitter, som navnet indikerer, fra viltlevende smågnagere.

Bakgrunn:Lupin er en belgfrukt som tilhører samme plantefamilie som peanøtt og soya.