Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

DNA-baserte tester skal gjøre det enklere å påvise farlig sopp som vokser på kornplanter. I dag er slike tester både tidkrevende og dyre.
Hva er E. coli? Hvordan blir vi syke av bakterien? Kan vi utrydde den? Her finner du det meste om bakterien som både er en velsignelse for kroppen vår og en trussel mot matsikkerheten.
Forskere har målt store blymengder fra ammunisjon i elgkjøtt. Jevnlig inntak kan være helseskadelig.
Bakgrunn:Munn- og klauvsjuke (MKS) er en svært smittsom virussjukdom som kan ramme klauvdyr (storfe, småfe og gris).  
Bakgrunn:Diagnosen ved utbrudd av en fiskesykdom stilles som en konklusjon og minner mye om oppklaringen av en kriminalsak. Først etter at en rekke "bevis" er satt sammen, er det mulig å avsi en endelig dom om "skyldspørsmålet".