Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Mens diagnostikeren ser på de enkelte fiskene for å finne sykdomsårsaker, løfter epidemiologen blikket og ser på populasjonen og forsøker å foreta en helhetlig smitteoppklaring.
Bakgrunn:Mykotoksiner (muggsoppgifter) er kjemiske forbindelser dannet av muggsopp, som er giftige for dyr og mennesker.  

Bondens rutiner og stell av kalven har større betydning for dyrevelferden enn om det er et økologisk eller et konvensjonelt drevet fjøs.

Bakgrunn:

Musepest (Nephropathia epidemica) smitter, som navnet indikerer, fra viltlevende smågnagere.

Bakgrunn:Bakterien Flavobacterium psychrophilum kan forårsake sykdom hos laksefisk i ferskvannsfasen og er i tillegg rapportert som årsak til sykdom hos andre arter.