Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

Bakgrunn:Diagnosen ved utbrudd av en fiskesykdom stilles som en konklusjon og minner mye om oppklaringen av en kriminalsak. Først etter at en rekke "bevis" er satt sammen, er det mulig å avsi en endelig dom om "skyldspørsmålet".
Bakgrunn:Veterinærinstituttet har spilt en sentral rolle internasjonalt i forhold til genmodifiserte organismer (GMO), både når det gjelder metodeutvikling, -validering, -standardisering og -bruk.

For første gang i verden er den dødelige prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist hos norsk villrein. 

Bakgrunn:Termofile (varmeelskende) Campylobacter er en gruppe bakterier hvorav noen kan gi opphav til sykdom, spesielt hos menneske.
DNA-baserte tester skal gjøre det enklere å påvise farlig sopp som vokser på kornplanter. I dag er slike tester både tidkrevende og dyre.