Samarbeidspartner

Veterinærinstituttet

God hygiene er et av tiltakene som hjelper mot antibiotikaresistente E. coli-bakterier i norsk slaktekylling.

Du finner den som tannstein på tennene, slimklaser i sluket på vasken og salmonella i maten. Nå tror forskere at de har funnet botemiddelet mot alle typer bakteriebelegg.

For første gang i verden er den dødelige prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist hos norsk villrein. 

Obduksjonen har stadfesta at ulven som blei avliva i Enebakk i januar, hadde skabb. Han var alvorleg angripen av sjukdommen og 40–50 prosent av kroppsoverflata mangla pels.

Bondens rutiner og stell av kalven har større betydning for dyrevelferden enn om det er et økologisk eller et konvensjonelt drevet fjøs.