Samarbeidspartner

Vestlandsforsking

Stor auke i stisykling har skapt irritasjon hos hjortejegerar, grunneigarar og turgåarar på Vestlandet. Kan forskarane hjelpe dei å løyse konflikten?  

Turismen står for eit vassforbruk som tilsvarar eit Dødehav i året. – Og vi vil sjå ein auke i forbruket trass i at vi har blitt flinkare til å spare på ressursane, meiner forskar.

– Kunnskap om korleis digital teknologi fungerer er sentralt i eit samfunn som vårt, seier forskar. 

Flaumen på Vestlandet i 2014 viste at mange eldre hus står på usikker grunn, og at sjølv nybygg er utrygge når vatnet grev vekk grunnen dei står på.

Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.