Samarbeidspartner

Vestlandsforsking

Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.

Stor auke i stisykling har skapt irritasjon hos hjortejegerar, grunneigarar og turgåarar på Vestlandet. Kan forskarane hjelpe dei å løyse konflikten?  

Svært få kommunar har råd til å førebygge naturskader, viser ny studie.  

Historia om korleis utkantane fekk breiband er ei historie om dei som heldt fram med å byggje landet då staten rekna seg som ferdig.

Turismen står for eit vassforbruk som tilsvarar eit Dødehav i året. – Og vi vil sjå ein auke i forbruket trass i at vi har blitt flinkare til å spare på ressursane, meiner forskar.