Samarbeidspartner

Vestlandsforsking

Historia om korleis utkantane fekk breiband er ei historie om dei som heldt fram med å byggje landet då staten rekna seg som ferdig.

Stor auke i stisykling har skapt irritasjon hos hjortejegerar, grunneigarar og turgåarar på Vestlandet. Kan forskarane hjelpe dei å løyse konflikten?  

Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere ope døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser ny studie. 

 

Flaumen på Vestlandet i 2014 viste at mange eldre hus står på usikker grunn, og at sjølv nybygg er utrygge når vatnet grev vekk grunnen dei står på.

Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.