Samarbeidspartner

Vestlandsforsking

– Kunnskap om korleis digital teknologi fungerer er sentralt i eit samfunn som vårt, seier forskar. 

Flaumen på Vestlandet i 2014 viste at mange eldre hus står på usikker grunn, og at sjølv nybygg er utrygge når vatnet grev vekk grunnen dei står på.

Stor auke i stisykling har skapt irritasjon hos hjortejegerar, grunneigarar og turgåarar på Vestlandet. Kan forskarane hjelpe dei å løyse konflikten?  

Nettverk som arbeider for nyskaping kan gi bedrifter og næringar eit løft. Ny forsking viser kva som kan få slike nettverk til å lykkast.

Historia om korleis utkantane fekk breiband er ei historie om dei som heldt fram med å byggje landet då staten rekna seg som ferdig.