Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Når eldre sendes mellom sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie kan mye gå galt. Ett enkelt tiltak kan hjelpe på problemet, mener forskere.

 

Jenter med rike og høyt utdannede foreldre skårer aller høyest på selvreguleringstester. Forskere tror gutter og jenter blir fulgt opp ulikt - både av foreldre og barnehageansatte. 

 

Europeiske myndigheter stod imot presset fra flyselskapene da askeskyen fra Island lammet flytrafikken våren 2010. - Det gjorde de rett i, konkluderer forskere. 

Bildene kan gjøre det enklere å oppdage fare for hjertestans hos infarktpasienter. 

La elevene gi hverandre faglige tilbakemeldinger. Resultatet er ofte bedre læring, sier forsker.