Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Gode relasjoner mellom barn og pedagog kan bidra til bedre språkutvikling blant minoritetsspråklige barnehagebarn.

I science fiction-seriene opptrer robotene som både mer følsomme og kjærlige enn menneskene. – Kanskje vi om noen år skal la robotene få barn, sier forsker. 

 

Barn som opplever digital mobbing ser ut til å oppleve mer redsel, engstelse og angstanfall enn ofre for tradisjonell mobbing.

Skolevegring skyldes ofte sosiale forhold på skolen. Elever som blir mobbet, er ekstra utsatt for å bli skolevegrere.

Det finnes så å si ingen eksempler på skoler som har klart å snu en negativ utvikling uten en sterk ledelse, sier Tonje Constance Oterkiil, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret.