Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Jentene har best motoriske ferdigheter, ifølge nye resultater fra Stavanger. Tidligere har forskning vist at det er guttene som behersker kroppen best.
Diffuse helseplager er den vanligste grunnen til at elever ikke går på skolen. Dårlige vaner og holdninger kan koste samfunnet dyrt, frykter skoleforskere.
Bare én av fem ungdommer med depresjon får hjelp. Nå kan et nytt lavterskeltilbud behandle ungdommen bedre.
Elevene vil at lærernes tilbakemeldinger skal handle mer om fag. Skolen svarer med å prioritere trivsel.
I fjordlandet Norge blir broprosjektene stadig mer ambisiøse. Derfor måler forskerne hvor mye en vind og vær en bro faktisk tåler.