Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Alt tyder på et reelt trusselbilde mot norske kraftdistributører. Likevel oppfatter ikke selskapene selv trusselen.

Vi bruker 1,2 milliarder kroner hvert år på å screene flypassasjerer og bagasje i Norge, til tross for et relativt lavt trusselbilde. Har frykten tatt overhånd?

Toåringer med svake språklige ferdigheter, fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og faller derfor utenfor sosialt. 

Skjer og grunner langs kysten fekk ofte namn etter kvinnelege og mannlege kjønnsorgan. Språkforskar meiner han har forklaringa.

Nytt fra akademia:

Flere tusen oljejobber er i ferd med å forsvinne. I Stavanger innkalles det nå til forskningsdugnad.