Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Reglar, handlingsplanar, kampanjar og gode intensjonar er bra. Men ingenting slår sanksjonar når store organisasjonar skal kjempe mot mobbing på arbeidsplassen.

Foreldre som bekymrer seg for barnas vekt, tar mer kontroll ved matbordet enn andre foreldre. 

Manglande religiøs fridom i Noreg starta utvandringa til Amerika, og dei religiøse forholda var ei viktig drivkraft i heile utvandringsperioden.

Toåringer som er svake motorisk, har også svake matematikkferdigheter, viser norsk studie. Funnet vil kunne hjelpe barnehagelærere å oppdage at barn kan trenge ekstra hjelp.

2 ½ år gamle jenter mestrer de fleste hverdagsaktiviteter bedre enn guttene.