Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

I barnehagen lærer barn å fortelle med uttrykk, engasjement og innlevelse. Når barna begynner på skolen, legger lærerne ofte mer vekt på hvordan fortellingen er bygget opp. 

Går du ut i arbeidslivet i dårlige tider, kan du slite med lavere lønn hele yrkeslivet.

Med litt hjelp kan seksåringer lese tekster på samme måte som voksne litteraturvitere.

En person som ønsker seg makt, oppfatter i mindre grad enn andre diskriminering og urettferdighet på arbeidsplassen.

Det holder ikke å være flink i matte. En god mattelærer må også se at et feil svar kan være veldig smart tenkt.