Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Det er ikke bare-bare å være elvemusling i Norge, selv om vekstforholdene blir bedre.

Kan vi si at Jan er et typisk forbryternavn fordi det er det vanligste navnet på dømte? Lever du lenger hvis du tar en lang utdanning? Hvis du ikke har snøring på statistikk, er det lett å tolke tall feil.

Miniportrett
Under tellekanten:

Skolestart, matpakker og hverdag trenger ikke bety matstress og dårlig samvittighet for alt du har spist i ferien, ifølge forsker Elisabeth Lind Mellbye.

Tusen år etter at de første menneskene bosatte seg i Sør-Norge, begynte steinaldermenneskene plutselig å lage redskap på en helt ny måte. Årsaken er innvandring fra øst, mener forsker.

Unge menn sliter med den hittil ukjente tilstanden muskeldysmorfi hvor et overdrevent fokus på å bli muskuløs kan overskygge skole, jobb, venner og familie.