Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Eldre syke stiller ingen spørsmål, setter ingen krav og vil ikke blande seg inn i legens jobb. Derfor spiller de pårørende en viktig rolle.

I møtet med døyande, får helsearbeidarar ikkje høve til å rette opp feil. Mange av dei som føler dei mislukkast, vert heimsøkt resten av livet.

Elever som utsetter andre for mobbing har en svakere relasjon til lærerne enn elever som ikke mobber.

Fysisk aktivitet i teorifag kan øke læringen. Nå viser ny forskning at det også gir flere venner.

Mini-portrett
Under tellekanten:

Det er bare fotballen og barnebarna som får denne mannen opp fra de hellige tekstene.