Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Det er stor spredning i leseferdighet fra klasse til klasse. Imidlertid slås det fast at jenter leser bedre enn gutter, og bokmålselever leser noe bedre enn nynorskelever.
Professor Erling Roland og stipendiat Thormod Idsøe ved Senter for atferdsforsking, Høgskolen i Stavanger, fikk Lyses Forskningspris 2001.
Stortinget har bevilget midler for at norsk petroleumsindustri skal bli en foregangsnæring på helse, miljø og sikkerhet (HSM) både nasjonalt og internasjonalt.
Stadig flere yngre blir rammet av utbrenthet, mens lærere som yrkesgruppe har større risiko for utbrenthet jo eldre de blir. På dette siste punktet skiller lærere seg ut fra andre yrkesgrupper.
Phillips-gruppen bidrar med 30 millioner kroner over tre år til etablering av et internasjonalt forskningssenter på Ullandhaug i Stavanger.