Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Phillips-gruppen bidrar med 30 millioner kroner over tre år til etablering av et internasjonalt forskningssenter på Ullandhaug i Stavanger.
Automatisk hjertestart kunne ha reddet mange som dør av hjertestans. Nye metoder innen signalbehandling og -analyse gir en ytterligere forbedring. Dette går frem av en forskningsrapport som er utarbeidet på Høgskolen i Stavanger i samarbeid med Ullevål Universitetssykehus.
Refleksjonsbegrepet dukket opp for fullt i pedagogikken i Norge på 1980-tallet, og det har etter hvert kommet inn som en naturlig del av begrepsbruken. Kanskje for naturlig i følge forskere på Høgskolen i Stavanger.
Tre ganger så mange diabetikere har mentale helseproblemer sammenlignet med befolkningen ellers. Det er de yngre med diabetes som sliter mest med psykiske lidelser.
Over 200 tvillingpar, hvorav 40 fra Stavanger og Bergen, er til nå testet i et unikt internasjonalt samarbeidsprosjekt om lese- og skrivevansker.