Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

To forskere fra Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger har studert sammenhengen mellom barns språk og atferd. De mener barnas språkmestring kan ha betydning for deres sosiale kompetanse.
Det nyopprettede International Research Institute of Stavanger er det største frittstående og samlede forskningsmiljøet innen petroleum i Europa. IRIS skal bli et internasjonalt kraftsenter innen forskning.
Connect er et skoleutviklingsprogram som virker. Det slår forskere fra Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger fast i en ny rapport.
- Vi meiner at lese- og skriveprøvene først og fremst er eit middel for å styrka lese- og skriveopplæringa i norsk skole, seier professor Ragnar Thygesen og avdelingsleiar Ragnar Gees Solheim ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
Rogalandsforskning og Universitetet i Stavanger opprettet mandag et felles selskap for oppdragsforskning. IRIS skal utvikles til å bli et internasjonalt kraftsenter innen forskning.