Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

– Søkemotorene er det nærmeste vi i dag kommer kunstig intelligens. Og jo mer vi bruker dem, jo mer lærer de.

Julekalender:

Dette forsøket må bare utføres av voksne under kontrollerte forhold.

Julekalender:

I dag viser Inge og Magne hvordan en katalysator virker.

Julekalender:

Se hvor lett støv brenner når det virvles opp i luft.