Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Under tellekanten:

Da Pål Roland jobbet i barne- og ungdomspsykiatrien, ville han forstå mer av det de unge slet med. Derfor begynte han å forske på barn og unge som går gjennom livskriser.

En ny app bruker telefonkamera for å veilede hjelpere i bedre hjerte- og lungeredning.

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer.

Under tellekanten:

Professor Unni Vere Midthassel har viet karrieren sin til å finne ut av hvordan skoler blir bedre. Hun mener lærere må få trene seg på å jobbe annerledes.

Stadig flere førsteklassinger lærer to eller flere bokstaver i uka. Men hva betyr dette for elevenes leseutvikling?