Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Når ein lærar er tvungen til å velje mellom å hjelpe den sterke eller den svake eleven, fell ofte valet på sistnemnte. Ein ny studie gjev lærarar tips om korleis dei betre kan hjelpe sterke elevar.

Det viser seg at vi forstår bedre det som står på papiret enn det som står på skjermen.

Forskerne mener at tidlig innsats hjelper best mot atferdsvansker hos barn. - I Norge kjører vi nesten motsatt strategi, sier atferdsforsker.

Elever som får drive med fysisk aktivitet i deler av timene med teorifag, blir mer oppmerksomme, husker bedre og blir mer sosiale. Effekten er særlig stor i matematikk.

Digital mobbing blant unge øker i omfang. Nå trengs det et nettgrep, mener forskere ved Universitetet i Stavanger.