Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Stor mageomkrets kan gi en 20-åring kondisjon som en 60-åring, viser ny studie.

– Det er ofte stor mistillit mellom FN og frivillige organisasjoner på den ene siden og landets myndigheter på den andre, sier forsker Bjørn Ivar Kruke.

Skal barnevernet bruke skjønn eller metode når de undersøker bekymringsmeldinger? Begge deler på en klok måte, råder forsker.

 

Folk som lever av å redde liv får aldri trent nok. Nå har profesjonelle livreddere fått sitt eget forsknings- og læringssenter innenfor akuttmedisin i Stavanger.
Norge har hatt svake resultater i undersøkelsene PIRLS og PISA. Nasjonal lesesatsing er i gang.