Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Viking-spillerne løp 600 meter lengre i kamper de vant sammenlignet med kamper laget tapte. Det viser en bacheloroppgave fra Universitetet i Stavanger.

Barn med flyktningebakgrunn kan være spesielt sårbare. Derfor er det viktig at alle ansatte i barnehager vet hvordan de skal møte dem. Her gir forskerne råd.

Barnehageansatte forventer at guttene skal være fysiske og aktive i leken, mens jentene i større grad skal være stille og rolige, viser ny studie.

Det viser seg at vi forstår bedre det som står på papiret enn det som står på skjermen.

Når ein lærar er tvungen til å velje mellom å hjelpe den sterke eller den svake eleven, fell ofte valet på sistnemnte. Ein ny studie gjev lærarar tips om korleis dei betre kan hjelpe sterke elevar.