Samarbeidspartner

Universitetet i Stavanger

Flere voksne enn før har bekymringsfullt svake ferdigheter i lesing og hverdagsmatematikk. Opplæringstilbudene for voksne bør bli bedre tilpasset enkeltpersonene, mener forsker.

Stadig flere nordmenn foretrekker norske matvarer framfor importerte. Men ikke nødvendigvis av de grunnene vi selv oppgir.

 

Ph.D-studenter anser kritisk tenkning for å være den viktigste dimensjonen i doktorgradsarbeidet. Det viser en ny studie ved Universitetet i Stavanger.

Takka vere norske forskarar er ei ny database med engelske mellomaldertekstar tilgjengeleg for forskarar over heile verda. Tekstane fortel historia om det engelske språket.

En ny norsk metode for å frakte skadde, bevisstløse pasienter setter internasjonal standard.