Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

I arbeidet med å skape internasjonal rettferdighet er det ikke alltid like klart hvem rettferdigheten er ment for.

Under den amerikanske borgerkrigen dokumenterte fotografer på snedig vis skader som var synlige på begge sider av kroppen i ett og samme bilde.

For barn av innvandrere er det ofte ikke nok å ta den rette utdanningen. De må også ha de rette motivene for å bli akseptert for valget sitt.

Forskerne ved det nystartede Senter for ekstremismeforskning har tjuvstartet forskningen. 

Ungdommer med utviklingshemning har ikke de samme forventningene til vennskap som andre ungdommer.