Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

De siste tiårene har vi fått flere tilfeller av sykdommen borreliose som smitter ved flåttbitt, men det kan ikke forklares med at det er flere hjortedyr.

Har du noen gang hatt følelsen av at du gikk for langt, at du kan ha såret noen og burde besinnet deg? Da har du kjent på din kritiske følelse.

Depresjon er opp til dobbelt så vanlig blant gravide fra etniske minoriteter sammenlignet med kvinner fra vestlige land.

Sammen med forskere har elevene på Hersleb videregående skole i Oslo kartlagt insektene i Botanisk hage. Da gjorde de et unikt funn.

Tre av fire kan unngå meniskoperasjon med nytt treningsopplegg. Det vil gi en enorm innsparing for samfunnet.