Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Da Tore Witsø Rafoss studerte reaksjonene i USA og Norge etter 11. september 2001 og 22. juli 2011 fant han overraskende mange likheter. 

Når bistanden fram eller forsvinn pengane på vegen?

Elektrisk stimulering av hjernecellene for å yte bedre når man løser krevende oppgaver, kan føre til overbelastning av hjernen.

Molekyler fra umodne tenner fra slaktegris gir håp for folk som sliter med kroniske sår. 

I arbeidet med å skape internasjonal rettferdighet er det ikke alltid like klart hvem rettferdigheten er ment for.