Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Permafrosten smelter flere steder, noe som kan føre til store ødeleggelser. Forskere har nå laget et kart som kan avdekke rasfarlige områder. 

Er du en mannlig innvandrer og gifter deg med en kvinne fra et annet land enn deg selv, øker sjansen for jobb og høy inntekt. Det gjelder uansett om kvinnen du gifter deg med er norsk eller ikke.

MINIPORTRETT
Under tellekanten:

For Nikolaj Kunøe er forskning som å finne kjærligheten. Undervisning er å ta den nye kjæresten med på fest.

Berekraftig utvikling handlar både om miljø, samfunn og økonomi, men elevane får stort sett berre undervisning i miljødelen av faget.  

Når statistikken viser nedgang i ventetid ved norske sykehus, så betyr det ikke nødvendigvis mindre venting eller bedre behandling for pasienten.