Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Makt- og demokratiutredningen legger fram sine sluttkonklusjoner i morgen tirsdag. Forskning.no er først ute med de viktigste stikkordene klokka kvart over ni.
Dommere mister i stadig større grad muligheten til å bruke skjønn når de står overfor en lovbryter. Gjennom databaser og dataprogram dømmes synderen i dag i forhold til tabeller - og ikke i forhold til sin egen historie.
Bare uker før valget presenterer Makt- og demokratiutredningen et dypdykk i folks oppfatninger av demokratiet. - Den gjennomsnittlige borgeren er like interessert i politikk som tidligere. Men mistilliten til politikerne og de politiske partiene er betydelig, sier maktforsker Kristin Strømsnes.
-Med sterk velvilje kan man si at næringslivet er blitt mer demokratisk, men vi har i praksis sett en uhyre beskjeden maktspredning, sier Fredrik Engelstad. De store aktørene i næringslivet har blitt større.
Forståelsen av mennesket og helse fortoner seg svært annerledes i Kina enn i Norge. Nå sniker kinesernes forståelse av menneskekroppen seg inn i norske legers bevissthet og endrer virkelighetsbildet deres.