Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Han oppdaget flere hundre nye arter og ble Norges første professor i botanikk og statsøkonomi. Men dessverre døde Christen Smith ved Kongo-floden bare 30 år gammel - for 200 år siden.

Ny forskning viser at både ernæring og genene bestemmer omtrent 10 prosent hver av bakteriesammensetningen i tarmfloraen vår.

Også eldre barn bør lese høyt for foreldre og lærere. Med en ny metode kan lærerne teste barnas leseflyt på ett minutt.

Politiske virkemidler har ikke klart å løse de store globale problemene. Ved å endre sosiale normer, kan politikk bidra til å snu onde sirkler til gode, viser ny forskning.

Mange Oslo-ungdommer identifiserer seg sterkt med egen etnisk gruppe, men det truer ikke integreringen, snarere tvert i mot, sier professor Jon Lauglo.