Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Barn som er adoptert fra utlandet, kan være sårbare for å utvikle språk- og lesevansker. Det er er viktig å være oppmerksom på hva barna forstår av ord og begreper allerede i barnehagen, mener forsker.

Det kan trolig fortelle oss mer om hvordan vi forholder oss følelsesmessige til andre mennesker. 

– Skoler bør arbeide mer med regler for databruk i timene, sier utdanningsforsker.

Innvandrerkvinner som henter ektefelle fra opprinnelseslandet, har dårligere lønn og karriereutsikter, ifølge en ny doktorgrad.

Tørke, flom og naturkatastrofer sender millioner av mennesker på flukt. Men de havner ofte mellom flere juridiske stoler, viser ny doktorgradsavhandling.