Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Når Den norske kyrkja i 2017 markerer 500-årsjubileet for reformasjonen, må dei samstundes ta avstand frå antijudaismen i Martin Luthers skrifter, meiner teologiprofessor.  

Ved å bruke høy nok faktor kan du redusere risikoen for føflekkreft med over 30 prosent.

Vikingene ga engelskmennene mange nye ord, men de var langt fra de eneste utlendingene som formet det engelske språket.

Å hjelpe innsatte med rusproblemene vil også hjelpe dem til å mestre den sårbare overgangen mellom soning og et liv i frihet, ifølge forsker.

Barn som er adoptert fra utlandet, kan være sårbare for å utvikle språk- og lesevansker. Det er er viktig å være oppmerksom på hva barna forstår av ord og begreper allerede i barnehagen, mener forsker.