Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Lærere som har spesialundervisning i matematikk, føler ikke at de strekker til. Samarbeid mellom lærere og spesiallærere forekommer sjeldent. Dette går ut over elevene.

Immunsystemet beskytter oss mot all verdens ytre og indre trusler, som bakterier, virus, parasitter og kreftceller. Men med så stor variasjon øker sjansen for feilskjær, som autoimmune sykdommer.

 

Nå skal forskere undersøke kirkekunsten med laser og røntgen for å finne ut av det opprinnelige utseendet og hvordan de gamle kunstnerne jobbet.

Nylig trådde FNs historiske klimaavtale i kraft. Thomas Hylland Eriksen har liten tro på avtalen. Han mener klimaendringene må løses lokalt, ikke globalt.

Krill driver i all stillhet med karbonfangst og -lagring - også i Oslofjorden.