Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Barnefamilier vil gjerne bo i småhus med plen og bosetter seg derfor i utkanten av byene. Men det er ikke slik myndighetene vil at byene skal vokse framover, ifølge forsker.

Hvordan kan vi sikre at internasjonale domstoler er politisk uavhengige og tilgjengelig for alle?

Sjølv om elevane kan svara på læraren sine spørsmål, er det ikkje sikkert dei har lært noko. Men med utforskande undervisning utkonkurrerer andreklassingar elevar på vidaregåande.

En studie av erfarne psykoterapeuters liv og lære har blitt omgjort til et teaterstykke.

Appen skal gi helsepersonell rask tilgang på oppdaterte retningslinjer for behandling.