Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

- Ved å tilby alle barn over ett år gratis barnehage og gi barnetrygd kun til lavinntektsfamilier, vil vi redusere barnefattigdommen i Norge, sier professor og leder for barnefamilieutvalget.

Læring handler ikke bare om pugging, men om evnen til å endre mening når du får ny informasjon. Nå skal forskere utvikle et verktøy som måler elevers evne til å tilpasse seg.

I år er det 110 år siden kunstgjødselproduksjonen i Norge begynte. – På tide å finne på noe nytt, sier kjemiprofessor.

Senere skal fysikkgeniet ha omtalt den som sitt livs største tabbe. 

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som på sikt kan gjøre det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.