Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Selv om det ikke er vanskelig å skille de to kandidatene politisk, sliter mange franskmenn med å avgjøre hvem de liker minst dårlig, sier forsker Kjerstin Aukrust.

I over 70 år har sju ulike land, blant annet Norge, krevd suverenitet over deler av Antarktis. Men er kravene legitime? Nå skal en gruppe filosofer vurdere saken.

Det er læreres ansvar å hjelpe barn og unge med utviklingshemming til å bli selvstendige. De må lære strategier allerede på barneskolen, mener forsker.

Det er straffbart å tvinge noen til å gifte seg mot sin vilje. Men norsk lov gjelder bare for formelt inngåtte ekteskap.

Pasienter som er operert for urinblærekreft, må i dag følges opp med gjentatte og ubehagelige undersøkelser. Forskere utvikler nå en urinprøvetest som gjør undersøkelsen både enklere og billigere.