Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

Første spadetak er tatt for det som blir verdens kraftigste observatorium for å studere stråling fra rommet. Norge deltar, ihvertfall i startfasen.

Jordskjelv rammer brått og brutalt, men går som regel fort over. Ettervirkningene i bergartene rundt kan studeres flere hundre millioner år senere.

Noen barn får ikke voksentenner. Dette påvirker dem mye i hverdagen, både som voksne og som barn. Nå har forsker sett på ulike behandlingstilbud for denne gruppen.