Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Sjølv om elevane kan svara på læraren sine spørsmål, er det ikkje sikkert dei har lært noko. Men med utforskande undervisning utkonkurrerer andreklassingar elevar på vidaregåande.

Transplantasjon av stamceller fra beinmarg kan redde liv, men også gi dødelige bivirkninger.

Lærerstudenter synes det er vanskelig å vite hvordan de skal legge undervisningen til rette for elever som presterer høyt, ifølge studie.

Vi bør slutte å være så opptatt av hvordan vi har det. I stedet bør vi konsentrere oss om hva vi gjør, mener filosofiprofessor.

Eldgamle mineraler tyder på at det skjuler seg et tapt kontinent under den tropiske øya.