Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Barn vil gjerne høres om bosted og samvær med skilte foreldre når retten spør dem. Og de blir lyttet til!
Hukommelsesfunksjoner hos barn og unge modnes gradvis. Først formes barns lagringsferdigheter. Senere utvikler unge evnen til å søke opp minner de har lagret.
Transplantasjon av stamceller fra beinmarg kan redde liv, men også gi dødelige bivirkninger.
De med mest penger har også best helse. Er det urettferdig?

Normen blant barn av innvandrere ser ut til å være høyere utdanning. Selv blant de som har valgt yrkesfag, får forskere inntrykk av at høyere utdanning er målet.