Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Twitter og Facebook har gitt politikerne og deres rådgivere større makt i valgkampen.
Det er nå 400 år siden Galileo Galilei forandret verden med sine første observasjoner av stjernehimmelen gjennom sitt teleskop.

Antidepressiva kan få oss til å unngå øyekontakt med andre mennesker.

Ammoniakk er svært giftig for hjernen og ny forskning viser hvorfor: Gliacellenes evne til å fjerne kalium forstyrres.
Bakgrunn:Renessansebegrepet brukes vanligvis for å beskrive tiden fra midten av 1300-tallet til begynnelsen av 1600-tallet. Denne perioden kjennetegnes av en ny interesse for den antikke høykulturen, store oppdagelsesreiser og ikke minst oppfinnelsen av boktrykkerkunsten.