Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Permafrost tilsvarende ti ganger Norges areal kan tine for hver grad den globale gjennomsnittstemperaturen øker.

Jordskjelv rammer brått og brutalt, men går som regel fort over. Ettervirkningene i bergartene rundt kan studeres flere hundre millioner år senere.

Vi vil gjerne ha en fastlege av samme kjønn og med lik alder som oss selv. Og vi er villig til å betale for det.

Elevar som går ut av fjerde klasse, kan skrive som sjetteklassingar viss dei får den rette opplæringa, viser eit pågåande forskingsprosjekt. Nøkkelfaktorar er klare forventningar til tekstkvalitet og individuelt tilpassa undervising.

Nye genetiske bevis har avslørt en ny art av gråulv i Afrika. Tidligere ble dette dyret karakterisert som en egyptisk sjakal.