Samarbeidspartner

Universitetet i Oslo

Washington-veteran mener virkeligheten er under angrep. Han frykter mer klimaforskning finansiert av kull-lobbyen.

Selv om målet er at pasienter skal vite mest mulig om egen behandling, deler ikke alltid helsepersonell all tilgjengelig informasjon med dem. Hvorfor skjer dette?

Noreg og Island er dei einaste nordiske landa som ikkje deltar i samarbeidet til European Southern Observatory.
En datamaskin kan oversette samme setning på tusenvis av måter, uten at noen er direkte feil. Stephan Oepen og hans kollegaer i LOGON-prosjektet vil få maskinen til å velge den beste.
Volden blant mennesker i byer har ikke økt de siste 25 årene. Dette på tross av urbanisering, økende arbeidsdeling og stadig flere upersonlige forbindelser.