Samarbeidspartner

Nord universitet

Alarmer i sykehjem skal gi bedre trygghet for beboerne, men ofte fører det heller til mer usikkerhet og flere problemer.  

Å være gammel, uhelbredelig syk og samtidig bo på bygda, kan være ekstra vanskelig, med lange avstander, mangel på ressurser og lite tilgjengelig spesialistkompetanse. Men selv sier pasientene at de opplever god livskvalitet.

Langturnus med tolv timers arbeidsdag reduserer stress for de ansatte og er bra for beboerne på sykehjem.

Myndighetene må gå hardere til verks for å bremse klimaendringene, mener forskerektepar. 

Det er ikke flaks som hindrer at celler i øyet uttrykker gener for hårvekst. Send en takk til molekylet mikro-RNA, en av dirigentene i vårt indre orkester.