Samarbeidspartner

Nord universitet

Å være gammel, uhelbredelig syk og samtidig bo på bygda, kan være ekstra vanskelig, med lange avstander, mangel på ressurser og lite tilgjengelig spesialistkompetanse. Men selv sier pasientene at de opplever god livskvalitet.

Langturnus med tolv timers arbeidsdag reduserer stress for de ansatte og er bra for beboerne på sykehjem.

Myndighetene må gå hardere til verks for å bremse klimaendringene, mener forskerektepar. 

Det er ikke flaks som hindrer at celler i øyet uttrykker gener for hårvekst. Send en takk til molekylet mikro-RNA, en av dirigentene i vårt indre orkester.

Spør en forsker:

Torsk og annen sjømat er populære festmåltider rundt juletider. Men er det egentlig sesong for torsk i desember? Og det er ikke sikkert at den ferskeste fisken er best.