Samarbeidspartner

Nord universitet

Å være gammel, uhelbredelig syk og samtidig bo på bygda, kan være ekstra vanskelig, med lange avstander, mangel på ressurser og lite tilgjengelig spesialistkompetanse. Men selv sier pasientene at de opplever god livskvalitet.

Men veien for å bevise at det faktisk er en helt egen art, er lang og komplisert. 

Stadige endringer innenfor hjelpeapparatet kan virke ødeleggende for den som skal rehabiliteres.

Alarmer i sykehjem skal gi bedre trygghet for beboerne, men ofte fører det heller til mer usikkerhet og flere problemer.  

For over hundre år siden forsket Fridtjof Nansen på havstrømmene og vanntemperaturen utenfor Svalbard. Nå viser nye undersøkelser at mye har forandret seg siden da.