Samarbeidspartner

Nord universitet

Det er fortsatt et stykke igjen før kvinnelige boksetrenere anerkjennes som sidestilte med sine mannlige kolleger.

Tre havgående droner tok nylig turen fra Sandnessjøen til Bodø. Målet var å samle så mye informasjon om havet som de kunne. 

Når pleier og pasient opplever naturen sammen og snakker om livshistorier og nærmiljø, kan det gjøre pasienten tryggere og roligere, ifølge forsker.

Det er stor forskjell på hvilken informasjon turister fra EU-land bruker når de skal velge reisemål. Derfor burde reiselivsbransjen lage skreddersydde tilbud til de ulike landene, mener forsker. 

Mange flere elever får spesialundervisning nå enn før. Det skyldes økt fokus på tester og resultater, mener norske lærere.