Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Studier av akvariefisken guppy støtter teorien om at fiskeriene påvirker fiskens evolusjon.
Et funn av dyreben og redskaper nord i Russland tyder på at det fantes neandertalere tusen kilometer lenger nord enn man tidligere har kjent til.
Kombinasjonen av ren oksygen og høyt trykk får kreftsvulster i brystet til å krympe.
Da medisinere begynte å åpne kropper, åpnet det seg samtidig et helt nytt univers innen kunst, litteratur og arkitektur.
Med Tryggingsrådet sin resolusjon om å intervenere i Libya, er terskelen for å gå inn i eit anna land senka.