Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Kombinasjonen av ren oksygen og høyt trykk får kreftsvulster i brystet til å krympe.
Da medisinere begynte å åpne kropper, åpnet det seg samtidig et helt nytt univers innen kunst, litteratur og arkitektur.
Med Tryggingsrådet sin resolusjon om å intervenere i Libya, er terskelen for å gå inn i eit anna land senka.
Mange lar være å gi livsviktig førstehjelp fordi de er redde for å gjøre feil. Sammen med tøydukken Jona har Georg Bollig lært førstehjelp til barn i en barnehage i Bergen.
Journalistikken er sett under press og må grunngje sin eksistens. Løysinga er å vise til samfunnskontrakten, meiner professor Martin Eide.