Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Akademikere må ta ansvar og konfrontere islamofobe og rasistiske debattanter på Internett med forskningsbasert fakta, mener forskere.
Nett-TV:De har jobbet sammen i over femti år, Arvid Erdal og Van de Graaff-generatoren. Den dagen Erdal gir seg er det ingen til å ta over hans plass.
I motsetnad til kva ein har trudd tidlegare, viser no ny forsking at stress ikkje aukar risikoen for multippel sklerose.
Nett-TV:Åtferdsbiolog Anders Fernø meiner all fisk kan lære. Sjå video!
Studier av akvariefisken guppy støtter teorien om at fiskeriene påvirker fiskens evolusjon.