Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Schizofrene som hører stemmer inni hodet, er ikke oppmerksomme på vanlig tale. Hørselshallusinasjonene skaper støy i nervebanene.
Nett-TV:All teknologi kan forbedres. Bedre bilder av kroppens indre kan gi sikrere diagnoser.
Fallskjermhoppere har mye til felles med gamblere. Begge grupper er impulsive og spenningssøkende. Men for én av dem står økonomien på spill.
Nærmere 20 prosent av elever i videregående skole slutter før de har fullført skolegangen. Det har store samfunnsmessige og personlige konsekvenser.
Nett-TV:Selv om forsøksdyr fremdeles er viktig i jakten på kreftgåten og løsning av andre medisinske utfordringer, finnes det ofte andre gode alternativer.