Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

På 1700-tallet var hager et spørsmål om menneskets sjel. Bergenseren Claus Fasting fant et frihetsideal i Europa som skaffet ham fiender i hjembyen.
Strafferetten er det einaste statlege instrumentet som har som målsetting at det skal gjere vondt. Då er det uheldig at ingen veit kvifor han er som han er, meiner forskar.
Schizofrenipasienter blir mer sosiale og motiverte for behandling hvis de får musikkterapi.
For tidlig fødte har opp til fem ganger høyere risiko for å få ADHD som voksne sammenlignet med andre.
Nett-TV:Opplev et spennende møte mellom kunst og vitenskap. Aldri har vel resultater fra måling av vannkvalitet vært framlagt på en mer publikumsvennlig måte.