Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Hva skjer når DNA-beviset, med sitt «ja» eller «nei» på treffspørsmålet, møter et rettssystem der skjønn avgjør skyld?
Forskere er bekymret for konsekvensene dersom de akademiske båndene til Tyskland svekkes. Universitetet i Bergen trapper nå opp kontakten med sin tyske slektning.
Overdreven tro på egen hukommelse blant helsepersonell går utover pasientenes sikkerhet. Sjekklister gir tryggere pasientbehandling.
Hva var badetemperaturen på Grønland da Eirik Raude og hans familie bosatte seg der på 900-tallet? Og hvorfor er klimaforskerne så opptatt av å finne svaret?
Søvnvanene våre har forverret seg siden 1980. Vi sover like lenge som før, men forskyver døgnet i større grad.