Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Hva var badetemperaturen på Grønland da Eirik Raude og hans familie bosatte seg der på 900-tallet? Og hvorfor er klimaforskerne så opptatt av å finne svaret?
Søvnvanene våre har forverret seg siden 1980. Vi sover like lenge som før, men forskyver døgnet i større grad.
På 1700-tallet var hager et spørsmål om menneskets sjel. Bergenseren Claus Fasting fant et frihetsideal i Europa som skaffet ham fiender i hjembyen.
Strafferetten er det einaste statlege instrumentet som har som målsetting at det skal gjere vondt. Då er det uheldig at ingen veit kvifor han er som han er, meiner forskar.
Schizofrenipasienter blir mer sosiale og motiverte for behandling hvis de får musikkterapi.