Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Global oppvarming kan være dårlig nytt for økosystemet i Østersjøen. Blir sjøen varmere, er det fare for mer oksygenmangel og oppblomstring av blågrønnalger.
– Ti år med kinesiske investeringer har bidratt til større økonomisk vekst i deler av Afrika enn 40 år med vestlig bistand, mener forsker.
Forskar meiner tida er mogen for å erklære ein ny geologisk tidsalder. Namnet er Anthropocene - kalla opp etter menneska.
Denne detektoren skal skytast opp i bane rundt jorda. Der skal han utføre ei heilt spesiell oppgåve.
Landsmålet debuterte i norsk rettstekst i 1894. Det skulle likevel harde kampar til før det jamleg kunne publiserast lovtekstar på nynorsk.