Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Barns spørsmål og bekymring rundt 11. september er det få som har forsket på, men nå har sjetteklassene ved Møhlenpris skole i Bergen laget sitt eget forskningsprosjekt.
Gregorios fra Nazianz var både teolog, poet og retoriker. Bli bedre kjent med mannen som satte dype spor i østkirkens menneskeoppfatning, men som nærmest har vært avfeid her i vest.
Hvordan kan man forstå og hjelpe unge palestinere til å bearbeide sin ramponerte barndom? Psykolog Marit Netland mener den vestlige psykologien kommer til kort i slike situasjoner, og at tidligere forskning på barn i krig dessuten kan være gjort på feil grunnlag.
Det er ikke lett å telle torsk, og feil kan føre til svært ubehagelige overraskelser. Mens forskerne øyner torskekrise, blir kvotene stadig satt for høyt og etter politikernes ryggmargrefleks. Hvorfor?
Våre våte, varme vintre kan skyldes oppvarming av det indiske hav.