Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Nett-TV:Flere tusen år gamle pollenkorn er den viktigste kilden vi har til informasjon om tidligere tiders vegetasjon.
Nett-TV:Sildelarver dyrkes på Universitetet i Bergen. Larvene brukes til forskning på hvordan miljøet påvirker fisken.
Ny metode kan gjøre behandling av bukspyttkjertelkreft mer effektiv.
Bruno Latours bekymring for det globale miljøet er utgangspunkt for tematikken under dagens Holbergprissymposium.
Kunnskap om hva som skjer i hjernen til friske personer som hører stemmer i hodet, kan hjelpe de schizofrene.