Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Nett-TV:Ved å studere håndskrevne tekstfragmenter kan forskerne kartlegge bok- og skriftkulturen i Norge på 1100- og 1200-tallet.
Forskere har nylig funnet fem nye varmekilder under havet. Nå må økonomiske interesser veies mot det unike dyrelivet som finnes rundt vulkanene.
En dyreart som kun består av hunner, og som er helt uten seksualitet – kan det være sant? Før første gang har forskere bevist at hjuldyret Bdelloid er en slik art.
Nett-TV:Kalkflagellater er alger som produserer kalk og de regnes som viktige for lagring av CO2 i havet.
Nett-TV:Flere tusen år gamle pollenkorn er den viktigste kilden vi har til informasjon om tidligere tiders vegetasjon.