Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Nett-TV:Foreldrene bærer det største ansvaret for at 27 prosent av norske barn i dag har overvekt eller fedme.
Fjernstyrte undervannsfarkoster kan gjøre jordens minst utforskede hav tilgjengelig for forskning.

Sjølv om han ikkje trivst i rampelyset, har Eystein Jansen lukkast med å gjere klimaforskinga i Noreg synleg på verdsbasis.

Færre nordmenn har fått hjerte- og karsykdommer de siste ti årene. Unntaket er kvinner med lav utdanning.
Innen ti år vil trolig alle få hele arvematerialet sitt undersøkt. Tanken er at det skal gjøre oss friskere, men det kan også gjøre oss sykere, mener forsker.