Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Handel og flytting over Nordsjøen og Austersjøen var vel så viktig for bygginga av det moderne Europa som landa ved Middelhavet.

MINIPORTRETT:
Under tellekanten:

Journalistikkprofessor Martin Eide mener det nærmest er en lidelse å høre på alle «utfordringer» verden har.

MINIPORTRETT:
Under tellekanten:

Geolog Gunn Mangerud liker å være kort og konsis. Og hun syns det er irriterende med forskere som tar for mange forbehold når de snakker om forskningen sin.

MINIPORTRETT:
Under tellekanten:

Blogg-professor Jill Walker Rettberg lar seg begeistre av asiatiske blogger, drømmer om å finne opp en tidsmaskin og satser på Holbergprisen i 2035.

Miniportrett:
Under tellekanten:

Professor Frede Thingstad publiserte knapt en eneste artikkel de 15 første årene av forskerkarrieren. – Jeg ville aldri overlevd som forsker hvis dagens system hadde eksistert på den tiden, sier han.