Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Gamle dokument frå 800-talet syner store endringar i når kirsebærtrea i Kyoto blomstrar. - Ingen naturleg klimavariasjon, seier norsk klimaforskar.

Nett-TV:NETT-TV: Professor Bodil Holst kan se de minste partiklene som ingen før har fått øye på. Atommikroskopet ved Universitetet i Bergen er verdens første.
En internasjonalt sammensatt gruppe forskere har gjennomført et prosjekt som muligens gir svaret på hvordan havet naturlig regulerer CO2-nivået i atmosfæren.
For berre få år sidan trudde ein at området nord for Polarsirkelen i Russland var dekt av is gjennom siste istid. Eit norsk-russisk forskingsprosjekt har snudd opp-ned på denne forestillinga.
Nett-TV:

Mange eldre er offer for tidligere tiders ”rødblyantspedagogikk”. Gjennom skrivekurs kan de finne fram til sin verbale kreativitet og få ordet i sin makt.