Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Elvemuslingen har gitt perlepryd til kongekroner i lange tider, men er i dag sterkt utrydningstruet. Det er i muslingens ungdom vi finner den mest kritiske fasen.

Basert på 100 millioner norske resepter har forskere funnet at astmamedisin halverer Parkinsons-risiko. Det er sannsynligvis starten på en ny behandlingsform for Parkinsons.

Det arameiske språket surayt har lenge stått i fare for å bli utryddet. Nå har forskere laget et nettbasert språkkurs som sikrer minoritetsspråket et videre liv.

Dersom en kvinne på 1,68 meter som veier 65 kilo går opp rundt tre kilo mellom første og andre svangerskap, er risikoen for svangerskapsdiabetes doblet, viser ny forskning.

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.