Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Forskarar plasserer små larver av plastelina rundt i heile verda for å avsløre kvar det er størst og minst sjanse for å verta eten.

Gamle dokument frå 800-talet syner store endringar i når kirsebærtrea i Kyoto blomstrar. - Ingen naturleg klimavariasjon, seier norsk klimaforskar.

Inntak av D-vitamin utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige.

Podcast:

Om ti år vil vi ha utforsket hele havbunnen. Hør professor Rolf-Birger Pedersen snakke om sine egne erfaringer fra 3500 meters dyp i denne podcasten.

Kan det vi spiser påvirke risikoen for å få ADHD? En ny studie viser at personer med ADHD har lavere nivå av enkelte vitaminer.