Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Pasienter opplevde at den generelle helsen forbedret seg etter de fikk fjernet amalgamfyllingene sine. Men kan vi være sikre på at det er en sammenheng? 

Kvinner i overgangsalderen opplever redusert lungekapasitet tilsvarende det å røyke 20 sigaretter per dag i ti år.

Det er en sterk sammenheng mellom drivkrefter i atmosfæren, og havets opptak av menneskeskapt karbondioksid. Det fant forskerne ut på tokt i subpolare strøk i Nord-Atlanteren.

Podcast:

Hør medieprofessor Jostein Gripsrud i snakke om innvandringsdebatten i de skandinaviske landen i denne podcasten.

En ny analyse av hvordan lavtrykkene over Golfstrømmen oppstår, viser at Stillehavsfenomenet El Niño kan påvirke hvordan stormbanene beveger seg mot Norskekysten.