Samarbeidspartner

Universitetet i Bergen

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.

Mer enn ett tusen millioner tonn småfisk og andre smådyr flytter seg nesten en kilometer opp og ned i havdypet hvert eneste døgn. En ny studie viser at de styres av lyset.

Forskarar plasserer små larver av plastilina rundt i heile verda for å avsløre kvar det er størst og minst sjanse for å verta eten.

Gamle dokument frå 800-talet syner store endringar i når kirsebærtrea i Kyoto blomstrar. - Ingen naturleg klimavariasjon, seier norsk klimaforskar.

Inntak av D-vitamin utover det daglige behovet fører ikke til at eldre blir sterkere og mer bevegelige.