Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

På Sørlandet har det vært vanlig å si både hanses, hoses og "hvem er det-ses". I Kristiansand ser "sin-genitiv" ut til å ta over.  
Solidariteten innanfor familien er sterk. Forsking viser at familien stiller opp for gamle som også får omsorgshjelp frå kommunen.
Korsang kan bidra til høyere livskvalitet. Et kor kan fungere som et ressurs- og omsorgssenter, mener musikkforsker.
Indonesiske politikere og byråkrater betaler for posisjoner. Flere av politikerne ender på mentalsykehus når de taper en valgkamp.
Når elevar saman med profesjonelle utøvarar lagar framsyningar, blir elevane mindre oppteken av sjanger.