Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Tilgjengelegheit aleine er ikkje nok til at folk i utviklingsland skal kunne bruke internett på ein berekraftig måte.
Det er på kafeer rundt om i byen han er mest kreativ, hevder professor Maung Kyaw Sein.
En håndfull aristokratiske kvinner spilte lutt på en fremragende måte i Tyskland på 1700-tallet. Men det finnes nesten ikke spor etter dem.
På kort sikt skaper teknologien fleire problem enn løysingar. Verst er det i utkantstrøk.
- I staden for berre å fokusere på utsleppa, må vi begynne å diskutere korleis folk kan tilpasse seg uunngåelege klimaendringar, seier utviklingsforskar.