Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Undersøkelse viser betydelige mangler i det forebyggende og tverretatlige samarbeidet for barn i 1.–4. klasse.
Jens Stoltenberg bruker Facebook for å mobilisere sine tilhengere. Men det er ikke sikkert han får flere stemmer ved årets stortingvalg av den grunn.
Barn på skoler med gratis frukt spiser mindre søtsaker og chips enn barn på andre skoler.
Hjelpeapparatet er for opptatt av traumene til krigsflyktningene, i stedet for å mobilisere mestringsevnen og motstandskraften de har med seg i bagasjen til Norge.
Psykiatriske pasienter har i generasjoner protestert høylytt over hvordan de blir mottatt av det psykiatriske hjelpeapparatet - uten å bli hørt.