Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Psykiatriske pasienter har i generasjoner protestert høylytt over hvordan de blir mottatt av det psykiatriske hjelpeapparatet - uten å bli hørt.
Bedre bruk av pasientjournalene ved norske sykehjem vil redusere antall underernærte pasienter med nesten ti prosent.
Barn leker aller helst i naturområder dersom de kan velge, mener forsker som har studert tiåringer i lek.
Mens mange greske barn sliter med overvekt og lite fysisk aktivitet, er norske 10–12-åringer blant de sprekeste, minst overvektige og sunneste i Europa.
Fire- og femåringene i barnehagen er langt flinkere i matematikk enn du tror. Foran dataskjermen lærer de vanlig andreklassepensum lekende lett.