Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Det var en matematiker som brukte uttrykket mannen i gata første gang i 1825. Han mente at matematiske teorier bør forstås av alle og enhver. 

Slow Nursing er en ny metode for å hjelpe pasienter med demens å finne livsglede og sammenheng i hverdagen.

Mange av reglane i barnehagen er til for dei vaksne, meiner forskar ved Universitetet i Agder, som er overraska over at barnehagar framleis bruker timeout og flyttar barn bort frå plassen sin.

Magnus Berthelsen Kjelland forsket på hvordan bedre styring av kraner kan gjøre det billigere og sikrere å vedlikeholde vindmøllene i Nordsjøen.

Uansett kor flinke dei var i forkant, gjekk alle elevane opp med nesten ein karakter etter det nye undervisningsopplegget til skuleforskaren.