Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Mange av reglane i barnehagen er til for dei vaksne, meiner forskar ved Universitetet i Agder, som er overraska over at barnehagar framleis bruker timeout og flyttar barn bort frå plassen sin.

Magnus Berthelsen Kjelland forsket på hvordan bedre styring av kraner kan gjøre det billigere og sikrere å vedlikeholde vindmøllene i Nordsjøen.

Uansett kor flinke dei var i forkant, gjekk alle elevane opp med nesten ein karakter etter det nye undervisningsopplegget til skuleforskaren. 

Bob Dylan er nyskapende, samtidig som han låner av andre kunstnere. Han visker ut forskjellene mellom høy- og lavkultur, ifølge forsker i populærkultur.

Kronisk sjuke pasientar i Kristiansand har fått behandling via nettbrett i fleire år. Pasientane var sjølv med og utvikla design og innhald i den digitale helsetenesta.