Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Kronisk sjuke pasientar i Kristiansand har fått behandling via nettbrett i fleire år. Pasientane var sjølv med og utvikla design og innhald i den digitale helsetenesta.

Alle nye dingser med mikroprosessor har tilgang til trådløse nettverk. Det haster med å lage bedre sikkerhetssystemer for å hindre hacking, ifølge professor.

Makten er flyttet fra den skjønnlitterære teksten til leseren, ifølge professor.

Tingenes internett vil kreve mye energi. Nå tester forskere ut hvordan den nye generasjonen informasjonsteknologi kan spare mer strøm. 

Vi blir stadig mer eksponert for terror og traumer. Derfor preger det også bøkene vi leser, sier litteraturforsker.