Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Boo Fredrik Sahlander måtte øve på en helt anerledes måte enn det han var vant til. Nå har han skrevet doktorgrad om metoden. 

Betjentene har mulighet til å gjøre opp mindre straffbare handlinger på stedet. Da er de ofte opptatt av lovovertrederen skal lære av sine feil.

Du må sette av cirka 800 timer til trening i året. Og hemmeligheten er at mesteparten av treningen gjennomføres i rolig tempo.

At navnet Norge betyr «veien mot nord», er den rådende oppfatningen blant historikere, så vel som folk flest. – Det er feil, mener professor Michael Schulte ved Universitetet i Agder.

Innagerende adferd er alvorlig for barn og hindrer læring, men problemet er lite synlig. Lærere og foreldre kan hjelpe.