Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

På Sørlandet har det vært vanlig å si både hanses, hoses og "hvem er det-ses". I Kristiansand ser "sin-genitiv" ut til å ta over.  
Hjelpeapparatet er for opptatt av traumene til krigsflyktningene, i stedet for å mobilisere mestringsevnen og motstandskraften de har med seg i bagasjen til Norge.

Vi blir stadig mer eksponert for terror og traumer. Derfor preger det også bøkene vi leser, sier litteraturforsker. 

Det mener Arngrim Hunnes, som selv er økonom. Han etterlyser bredere lesing blant samfunnsøkonomene og mener de kan begynne med Adam Smith.

Det er prinsippene for middelhavskosten vi bør ta til oss i Norge, ikke selve kosten, mener ernæringsforsker.