Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Planen var at valget skulle gå i 2020, men nå vil Storbritannias statsminister Theresa May gjennomføre valget allerede 8. juni. Norsk ekspert mener dette kan være en god avgjørelse.

Datamaskinen henter relevant sykdomsinformasjon fra 200 dokumenter i løpet av noen sekunder. Det kan være til stor hjelp på akutten. 

Den skal holde åpent 24 timer i døgnet, aldri stenge i høytider og aldri ta ferie. Målet er at maskinen skal gi kloke og personlige råd til ungdommer som kontakter chattetjenesten. 

Ny dataprogrammering utvider levetiden til batteriene i trådløse nettverk. Det gir mindre nedetid og lavere utgifter til vedlikehold for oljeindustrien.

Det mener Arngrim Hunnes, som selv er økonom. Han etterlyser bredere lesing blant samfunnsøkonomene og mener de kan begynne med Adam Smith.