Samarbeidspartner

Universitetet i Agder

Betjentene har mulighet til å gjøre opp mindre straffbare handlinger på stedet. Da er de ofte opptatt av lovovertrederen skal lære av sine feil.

Boo Fredrik Sahlander måtte øve på en helt anerledes måte enn det han var vant til. Nå har han skrevet doktorgrad om metoden. 

Derimot tar kvinnelige ledere mer risiko enn sine mannlige kolleger. De involverer flere medarbeidere, gir rom for motforestillinger og legger dermed til rette for mer innovasjon, ifølge ny avhandling.

Norske popartister utvider rammene for hva det vil si å være kvinne og mann. Forsker mener de både er progressive og politisk korrekte når de leker med kjønnsrollene.

Riktig medisinering og tilrettelagte aktiviteter kan gi barn og unge med astma helsegevinst og glede av fysisk aktivitet. Det kommer frem i en ny doktoravhandling.