Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Nye analyseverktøy kan gi raskere og mer nøyaktig informasjon om isforholdene i arktiske farvann.

Han var med på å oppdage Frans Josefs land, men da resten av mannskapet ble mottatt som helter av hundretusener av mennesker, valgte Elling Carlsen å bli hjemme i Tromsø.

Blodprøven kan forutsi hvem som vil få demens i løpet av de neste fem årene.

De risikerte livene sine for å hjelpe andre, men takken de fikk etter krigen var hets og anklager om landssvik. Ny forskning kaster nytt lys over den dramatiske innsatsen og skjebnen til grenselosene i Nord-Norge.

Naturlige lekkasjer av metan fra havbunnen utenfor Svalbard har foregått med jevne mellomrom i minst 2,7 millioner år. Minst to store utslipp har skjedd i løpet av denne perioden.