Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Denne forskeren har opplevd en effektivitet som landets forskere neppe har sett maken til. 

Nordmenn blir stadig mer overvektige, så da skulle man kanskje tro at blodtrykket vårt også ble høyere. Tromsøundersøkelsen viser det motsatte.

EU-retten beskytter fri handel selv om noen varer er direkte helseskadelig. – Hensynet til folkehelsen bør veie tyngre, mener forsker. 

Barn og unge med utagerende atferd blir kasteballer under tre forskjellige lovverk. - Dette må endres, mener rettsforsker. 

Før var nordlyset for spesielt interesserte. Nå strømmer hele verden til Tromsø for å oppleve magien. Hvordan skjedde det?