Samarbeidspartner

UiT Norges arktiske universitet

Jordas isdekke kan holde enorme lagre av klimagassen metan i sjakk. – Dette er en ny trussel vi må ta i betraktning når vi diskuterer isdekkets tilbaketrekning, mener forsker.

Forskere som jobber med Dysleksistudien i Tromsø tror det er mulig å oppdage dysleksi og sette i gang hjelpetiltak så tidlig som i barnehagen. 

Kvinner med brystkreft:

Jo mer en kvinne med brystkreft er fysisk aktiv, jo mindre blir risikoen for å dø for tidlig.

Norge er det ledende landet i Norden når det gjelder å sikre reindriftsnæringa rettigheter til mark, ifølge ny forskning.

Den gigantiske tromsøpalmen har en svært negativ effekt på naturmangfoldet og må kontrolleres bedre, mener forsker.